คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 29 ก.ค.61
(อ่าน 331)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้ปกครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษาพบผู้กครองนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต และอาคารเรียน 15 (อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงกฎระเบียบต่าง ๆ และระบบการเรียนการสอนของคณะฯ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตของนิสิตระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเป็นการให้ผู้ปกครองได้รู้จักผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับคณาจารย์ของคณะศึกษาศาสตร์

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 3053

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready