การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 ก.ค.61 หมดอายุข่าว 17 พ.ย.61
(อ่าน 998)

  หัวข้อข่าว : การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยกำหนดรับสมัครและเสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณโทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7501รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready