ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" และพิธีการมอบรางวัล
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 ส.ค.61 หมดอายุข่าว 21 ก.ย.61
(อ่าน 1208)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" และพิธีการมอบรางวัล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้  ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ "ภูมิใจ...ไทยแลนด์" ขึ้น โดยแบ่งเยาวชนผู้เข้าประกวดออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ตัดสินผลงานที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 441 ชิ้น จากจำนวนระดับอนุบาล จำนวน 30 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 51 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 82 กลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 137 กลุ่ม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา จำนวน 141 กลุ่ม ผลการตัดสินมีผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล และผลงานร่วมแสดง จำนวน 135 ชิ้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 21 กันยายน 2561 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หมายเหตุ : 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์  0 7431 7619 หรือ Email : fineart@tsu.ac.th   ในวันเวลาราชการ

  กำหนดการ

  ประกาศ
 
 
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready