มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์แนวโน้มราคายางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 30 ก.ย.63
(อ่าน 1830)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้การวิเคราะห์แนวโน้มราคายางพาราและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา หวังสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

        พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคายาง และเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายนนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหายางพารา และช่วยส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร รวมไปถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ดำเนินธุรกิจต้นน้ำเกี่ยวกับยางพารา ให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราในระดับปลายน้ำ เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น จากเดิมที่ไทยเป็นเพียงผู้ผลิตและส่งออกยางในระดับต้นน้ำรายใหญ่ของโลกเท่านั้น 

           

        สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆให้ความรู้ อาทิ ด้านการวิเคราะห์แนวโน้มราคายางพารา การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ยางพาราเบื้องต้น ไปจนถึงการเขียนแผนธุรกิจ และการวางแผนการตลาด ตลาดออนไลน์ในอนาคต มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจากทั่วประเทศ นับเป็นอีกโครงการหนึ่งที่เป็นความหวังในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพิ่มเสถียรภาพราคายางให้มั่นคงขึ้นในอนาคต.
- สำนักข่าวไทย : https://www.mcot.net/view/5b8d4c2ee3f8e40ad1f4e2b9?utm_source=TNA&utm_medium=TOPNEWS&utm_campaign=fixtna











 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready