ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 17 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 31 ต.ค.61
(อ่าน 883)

  หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าฝ่ายนิติการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (บุคคลภายใน)

 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา (บุคคลภายนอก)

 แบบเสนอชื่อ

 แบบประวัติและผลงานผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา (บุคคลภายใน)

 แบบแสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready