ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 19 ก.ย.61 หมดอายุข่าว 16 ต.ค.61
(อ่าน 765)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนประกวดตั้งชื่อและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ก่อสร้างอาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้บริการห้องพัก และห้องประชุมสัมมนา เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของนิสิตและบุคลากร ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจการของมหาวิทยาลัย ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง จึงจัดให้มีการประกวดการตั้งชื่ออาคารดังกล่าว เพื่อนำผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดมาเป็นชื่อของอาคารต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
- นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ (ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ไม่เกิน 3 คน

กำหนดส่งผลงาน : เปิดรับผลงานถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

ประกาศผลการตัดสิน : 31 ตุลาคม 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจธุรการ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โทรศัพท์ (ภายใน) 7100, 7121

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready