โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 8 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 2 พ.ย.61
(อ่าน 1300)

  หัวข้อข่าว : โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
- หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านฟิสิกส์
-  หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 8 พฤศจิกายน 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1
ห้อง SC1203 โทร. 074-609-600 ต่อ 2500  Website : www2.tsu.ac.th/org/sci

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready