คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 13 ธ.ค.61
(อ่าน 259)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ (ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผู้ประสานงานในโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,260 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,470 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,794 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผู้ประสานงานในโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,891 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซมครุภัณฑ์) เครื่องกรองน้ำและเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,060 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,634 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,440 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,445 บาท)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready