คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 20 ต.ค.61 หมดอายุข่าว 19 พ.ค.62
(อ่าน 3347)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศปฏิทินการรับสมัครนิสิตภายใต้ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

TCAS 1 การรับด้วย Portfolio : เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ธันวาคม 2561
TCAS 1/2 Premium Sci TSU (เด็กวิทย์รุ่นใหม่) : เปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2561 -22 มกราคม 2562
TCAS 2 การรับแบบโควตา : เปิดรับสมัครวันที่ 4 กุมภาพันธ์  – 23 มีนาคม 2562
TCAS 3 การรับตรง : เปิดรับสมัครวันที่ 17-29 เมษายน 2562
TCAS 4 การรับแบบ Admission (ไม่เปิดรับสมัคร)
TCAS 5 การรับตรงอิสระ : เปิดรับสมัคร 10-19 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready