วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 14 ธ.ค.61
(อ่าน 1010)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์จากงานประจำ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรได้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น รวมทั้งให้บุคลากรสายสนับสนุนมีการพัฒนางานและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready