สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 5 พ.ค.62
(อ่าน 142)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,330 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (460 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (540 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (90 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจัดซื้อวัสดุโครงการฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,799 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจ้างส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (767.08 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจัดซื้อวัสดุสำหรับโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (480 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready