คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 8 ธ.ค.61
(อ่าน 137)

  หัวข้อข่าว : คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำหรับโครงการศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ : คืนสู่เหย้า ชาว ECBA & 50 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (96 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับโครงการศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ : คืนสู่เหย้าชาว ECBA & 50 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับโครงการศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสัมพันธ์ : คืนสู่เหย้าชาว ECBA & 50 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อของที่ระลึกโครงการการเขียน Resume (ใบสมัครงาน) อย่างไรให้ได้งาน โดยวิธีเฉพาะะจาะจง (1,820 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อวัสดุโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (880 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง จัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 0703452 จริยธรรมทางธุรกิจ ของอาจารย์วีณา ลีลาประเสริฐศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,170 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในคณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสำนักงานของนางธรรญชนก ขนอม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (810 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสำนักงานของนางธรรญชนก ขนอม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (180 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุสำนักงานของนางธรรญชนก ขนอม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (171.20 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (96,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง พนักงานทำความสะอาดภาคสมทบ จำนวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือน (ตุลาคม พ.ศ.2561 - กันยายน พ.ศ.2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (36,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ประจำห้องพักอาจารย์อัตถพงศ์ เขียวแกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,450 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อสาย VGA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง ซื้อวัสดุสำหรับการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,890 บาท) 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready