สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 28 ม.ค.62
(อ่าน 192)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาเขตสงขลา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อหมวก จำนวน 11 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (880 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อป้ายไวนิล จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่ม (ขวดใหญ่) จำนวน 22 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (220 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดจ้างดูแลลิฟต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (66,126 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดจ้างดูแลตรวจสอบล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (69,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการเช่าทรัพย์สิน (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A3 80G และขนาด B4 80G โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,610 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด แบบ USB รุ่น ZW-12026-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,350 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อกาวลาเท็กซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,280 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อน้ำดื่ม พี.ที. ชนิดขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,385 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้ออาหารปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (420 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ และฮาร์ดดิสก์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,980 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อถุงร้อนใสขนาด 4*6 นิ้ว  ขนาด 12*18 นิ้ว และขนาด 14*24 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (195 บาท)


วิทยาเขตพัทลุง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 59 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,018.65 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready