คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงสอบการนำเสนออาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 พ.ย.61 หมดอายุข่าว 25 พ.ย.61
(อ่าน 294)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชมการแสดงสอบการนำเสนออาศรมศึกษานาฏศิลป์ไทยของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสาขาวิชาศิลปะการแสดง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงของไทย ในการส่งสอบรายวิชาอาศรมศึกษา ของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 17 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีชุดการแสดงดังต่อไปนี้

การแสดงประเภทโขน
- การแสดงชุดที่ 1 ฉุยฉายพราหมณ์
- การแสดงชุดที่ 2 พระรามตามกวาง

การแสดงประเภทละครนอก
- การแสดงชุดที่ 3 พราหมณ์เกศสุริยงเดินป่า
- การแสดงชุดที่ 4 รถเสนทรงเครื่อง
- การแสดงชุดที่ 5 นางคันธมาลีแต่งตัว

การแสดงประเภทละครใน
- การแสดงชุดที่ 6 วิยะดาทรงเครื่อง
- การแสดงชุดที่ 7 ศุภลักษณ์อุ้มสม

การแสดงประเภทละครปรับปรุงใหม่
- การแสดงชุดที่ 8 ฉุยฉายมังรายกะยอชวา
- การแสดงชุดที่ 9 วันทองแต่งตัวออกฉุยฉาย
- การแสดงชุดที่ 10 พระไวยเกี้ยวนางวันทอง
- การแสดงชุดที่ 11 ฉุยฉายลำหับ
- การแสดงชุดที่ 12 สาวเครือฟ้าแต่งตัว


 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready