รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 21 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 16 ม.ค.62
(อ่าน 2002)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - ปริญญาเอก สาขาวิชาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่/ผู้สูงอายุ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน

2. ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    - ปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลเด็ก หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน

3. ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    - ปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน

4. ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    - ปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลชุมชน หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน

5. ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
    - ปริญญาเอก สาขาการพยาบาล โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการพยาบาลมารดาและทารก หรือ การผดุงครรภ์ หรือสาขาอื่นที่สัมพันธ์กัน

กำหนดรับสมัคร
: ภายในวันที่ 16 มกราคม 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr
 

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready