สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 28 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 3 ก.พ.62
(อ่าน 139)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 วิทยาเขตสงขลา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อน้ำดื่ม พี.ที. ชนิดขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อกระดาษแบงค์คละสี A4 120G และปากกา Uni-Paint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (660 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อน้ำดื่ม พี.ที.ชนิดขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อผ้าแรกซีนเทียมและกระดาษแข็งเบอร์ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,750 บาท)

 วิทยาเขตพัทลุง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 7 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,925 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 117 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (38,079.90 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดทำกุญแจ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (140 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อเสื้อโปโลสีฟ้าแต่งเทาผ้าจุติ TC จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,802 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,920 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อสติ๊กเกอร์พร้อมพิมพ์บาร์โค้ดพร้อมพลาสติกใสสำหรับติดทับบาร์โค้ด จำนวน 15,000 ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,910 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อป้ายไวนิล ขนาด 2.60 x 2.40 cm จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (900 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready