วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 28 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 28 ม.ค.62
(อ่าน 66)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ชั้น 3 อาคารซีโนบริต กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (86,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ทำโบรชัวร์ (4,000 แผ่น) ของโครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,160 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ ทำโบรชัวร์ ของโครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสาร และเข้าเล่มปกสีของโครงการอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบัติงานตำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจัดจ้างเหมาบริการ พิมพ์ Roll up พร้อมโครง ของโครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการตรวจเช็คระยะรถตู้วิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,988.60 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready