ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 28 ธ.ค.61 หมดอายุข่าว 11 ก.พ.62
(อ่าน 146)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างผลิตการ์ดอวยพรปีใหม่มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อซอร์ฟแวร์เทมเพลต เว็บไซต์ we.tsu.ac.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการผลิตสมุดบันทึกมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (33,000  บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,650 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานเช่าเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,070 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,792 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อกรอบพระ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (825 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 11 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,164 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 6 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (330 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready