วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.62
(อ่าน 129)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการ เอกสารประชาสัมพันธ์ของโครงการประชาสัมพันธ์รับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,610 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มปกสี สันกาว โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์ และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าปูโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 90 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในสำนักงานวิทยาลัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการทำบัตรแสดงตน ในโครงการประเมินและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,056 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready