สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 1 พ.ค.62
(อ่าน 164)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาเขตสงขลา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,715.40 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,075 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,255 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น ERC-38 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือ "Best-Worst Scaling : Theory, Methods and Applications" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,162 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,994.20 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหนังสือภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28,930.30 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อน้ำดื่ม พี.ที.ชนิดขวด (1 ขวดบรรจุ 20 ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างดูแลเครื่องสำรองไฟขนาด 300KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (67,945 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวารสารภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,222 บาท)


วิทยาเขตพัทลุง
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อลวด จำนวน 2 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (110 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อผ้ามัน จำนวน 40 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,499 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,710 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อตรายางด้ามอะคริลิคใส จำนวน 1 x 5 ซม. จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (150 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา จำนวน 29 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,130 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 4 รายชื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,550 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready