รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 30 ม.ค.62
(อ่าน 1147)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิงหรือเพศชาย มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความขยันอดทนในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียง
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการประสานงานโครงการ อยา่งน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้การทำงานใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา
8. ต้องมีบุคคลอ้างอิง ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานภาคเอกชน ที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

กำหนดรับสมัคร 15-22 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 25 มกราคม 2562

สอบสัมภาษณ์ : 28 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 30 มกราคม 2562

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 086 4908937 หรือ 089 8778404 

 ประกาศ 

 ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready