วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 10 ก.พ.62
(อ่าน 70)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (80 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18,057 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,120 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,310 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,333 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,480 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,195 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,260 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,296 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าหลอดไฟ LED 9W จำนวน 8 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (640 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,602 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าธง สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าถ่าน AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (390 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (404 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (835 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าสว่านเจาะโรตารี่ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,820 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าบริการถ่ายเอกสารวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,203.30 บาท)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready