ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 22 ก.พ.62
(อ่าน 58)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำเอกสารประชุมคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและการเงินของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,850 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างทำเอกสารประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,620 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อของที่ระลึก จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready