คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 4 มี.ค.62
(อ่าน 58)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,405 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าจ้างเหมาเดินสายกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,922 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,256 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซมครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49,729 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,449 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้าง ค่าจ้างเหมาบริการ (ซ่อมแซมครุภัณฑ์) เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,448 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29,040 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (485 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (332 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (314 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (371 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,453 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,947 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ (ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,485 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,515 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ (ค่าถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าถังดับเพลิงและแก๊ส จำนวน 4 ถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าจัดพิมพ์หนังสือรายงานการดำเนินงานฯ จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,375 บาท) 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready