คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 10 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 28 มี.ค.62
(อ่าน 61)

  หัวข้อข่าว : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานผู้ประสานงานในโครงการฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,250 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,770 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,962 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,040 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,943 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,255 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปั้มดอกกุญแจห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (390 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปูนพลาสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก้วเบญจรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (990 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (82,590 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (950 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,145 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (612 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตัวแปลงไฟฟ้า (Adapter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (350 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ป้ายชื่ออาจารย์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,200 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ (โล่อคริลิค ขนาด 7 นิ้ว พร้อมกล่องบรรจุ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อค่าวัสดุใช้ไปในโครงการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,684 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อค่าวัสดุใช้ไปในโครงการ (กรอบทอง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,460 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุใช้ไปในโครงการ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าจ้างเหมาบริการ (เช่าเหมายานพาหนะ) จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,610 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30,680 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกพริ้นเตอร์เลเซอร์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17,190 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,946 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าจัดทำหนังสือวารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 18 จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55,640 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,574 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อแสตมป์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,356 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready