วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 11 ก.พ.62
(อ่าน 218)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (80 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,481 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (180 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (371 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,690 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready