ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 13 เม.ย.62
(อ่าน 317)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook และเครื่องพิมพ์ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,790 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างผลิตสติกเกอร์ขนาด A4 ประชาสัมพันธ์ช่องทางข้อร้องเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อปากกา จำนวน 200 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,575 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อสมุด จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,700 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,399 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,970 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 150 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16,050 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34,050 บาท)


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready