รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 14 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 31 ม.ค.62
(อ่าน 1189)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้าน Rubber Engineering หรือ Polymer Enigineering หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ หรือ วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน) จำนวน 1 อัตรา
    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ดังนี้
    กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอนุกรมวิธานพืช หรือ สรีรวิทยาพืช หรือ พฤษศาสตร์ หรือ สัณฐานและกายวิภาคพืช และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา

    กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
    - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านชีววิทยา และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านชีววิทยา

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 6 กุมภาพันธ์ 2562  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr


 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready