ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 4 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 11 เม.ย.62
(อ่าน 193)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5 รายการ (7,690 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างการเช่าบูธงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7 รายการ (5,342 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 9 รายการ (1,856 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาวิชาการสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,680 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการเรียนการบริหารจัดการการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (9,580 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อออนไลน์แบบ Flipped Classroom เรื่อง Mobile - enable Active Learning Tools" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (4,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระบอกน้ำพลาสติกคละสีเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อออนไลน์ แบบ Flipped Classroom เรื่อง Mobile-enable Active Learning Tools" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (10,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อออนไลน์ Flipped Classroom เรื่อง Mobile - enable Active Learning Tools" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 6 รายการ (9,656 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนนรู้ "กระบวนการทำงานเชิงระบบตามแนวทาง EdPEx" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (8,720 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ผ้าบาเต๊ะ) เพื่อใช้ในโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กระบวนการทำงานเชิงระบบตามแนวทาง EdPEx" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (6,300 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready