ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 12 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 28 มี.ค.62
(อ่าน 142)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูล (Hard Disk) และอุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟฟ้า (Adapter) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อหน่วยความจำสำรอง (RAM) ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,050 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  สำหรับการจัดซื้อ Hard Disk จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (60,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (60,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการซักรีดผ้าม่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10,400 บาท)









 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready