ประกาศระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 ก.พ.62 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.62
(อ่าน 576)

  หัวข้อข่าว : ประกาศระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เป็นเส้นทางหลัก จำนวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเร็วที่ 1000 Mbps  ขณะนี้เส้นทางดังกล่าวขาดทั้ง 2 เส้นทาง ส่งผลให้การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องใช้เส้นทางสำรองที่มหาวิทยาลัยเช่า ซึ่งมีความเร็วจำกัดที่ 500/250 Mbps

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready