คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 27 เม.ย.62
(อ่าน 209)

  หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (436 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (320 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (860 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (440 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,199.30 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (144 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (203.25 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (336 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (99.50 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (107 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (41 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (460 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (362 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (620 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (921 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (370 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (350 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (615 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (79 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (725 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,750 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อกล้องวิดีโอพร้อมถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,998 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,605 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (660 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (575 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (216 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (450 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุของสดเพื่อใช้ในการทดลอง วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (428.50 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,800 บาท)
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready