มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 12 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 1 เม.ย.62
(อ่าน 679)

  หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์ สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 11 
ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
รายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติม 
http://sc.sci.tsu.ac.th/sciuscamp


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready