ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 13 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 2 ส.ค.62
(อ่าน 304)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สำนักงานวิทยาเขตพัทลุง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสารประจำอาคารเรียนรวม 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (730,724.40 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับอาคารสัมมนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (179,943 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 45 รายการ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready