สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 13 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 5 พ.ค.62
(อ่าน 267)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการจัดทำระบบวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,780 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,440 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (581.61 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,896 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการจัดทำโปสเตอร์ และใบปลิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11,316 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready