ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 13 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 1 พ.ค.62
(อ่าน 255)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อเสื้อโปโล จำนวน 22 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,532.80 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19,600 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการตรวจซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,366 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารการประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานเช่าเหมาบริการถ่ายเอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558 จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,070 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับงานเช่าเหมาบริการถ่ายเอกสารประกอบการประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562 จำนวน 12 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (924 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อพวงหรีด จำนวน 1 พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24,742 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready