ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 14 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.62
(อ่าน 2248)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์

ได้ที่ 
https://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/index.php/462969?lang=th&encode=

ด้วย password คือ
 happytsu   (เป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษทั้งหมด)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready