คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 2 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 30 เม.ย.62
(อ่าน 660)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือ ทางด้านการเงิน
2. สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียนและหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด
3. หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หรือพัสดุ หรือธุรกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจาณราเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : 7 พฤษภาคม 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready