สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 20 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 2 ส.ค.62
(อ่าน 155)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  สำหรับขอจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (930 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (682 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (567.89 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready