สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 20 มี.ค.62 หมดอายุข่าว 2 ส.ค.62
(อ่าน 156)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  สำหรับขอจ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,070 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการจัดทำแผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,150 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (68,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (96,300 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง  สำหรับขอจ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (37,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับขอซื้อวัสดุโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28,340 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับส่วนเกินค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,932.30 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready