สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานสืบสานพระเพณีวันว่าง "ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 16 เม.ย.62
(อ่าน 399)

  หัวข้อข่าว : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงานสืบสานพระเพณีวันว่าง "ขึ้นเบญจา สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันทักษิณคดีศึกษา และมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ร่วมกับองค์การบริหาร ส่วนตำบลเกาะยอ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ งานสืบสานประเพณีวันว่าง “ขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” ที่จะจัดขึ้น มีกิจกรรมประกอบด้วยการประกอบพิธีสงฆ์ การจัดแสดงนิทรรศการ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ ตำบลเกาะยอและพื้นที่ใกล้เคียงตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต และที่สำคัญมีการ จัดประดับตกแต่งเบญจาสำหรับสรงน้ำด้วยศิลปะการแทงหยวก โดยภายในมีการประดิษฐานรูปเหมือนสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้แก่ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ สมเด็จเจ้าเกาะยอ และสมเด็จเจ้าพะโคะ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ได้สรงน้ำสามสมเด็จเจ้าแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และประเพณีวันว่างของชาวภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้สนใจ : สามารถสอบถามระละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๗๓๕๘๗๔๖

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready