คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 19 พ.ค.62
(อ่าน 580)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายนักเรียนรักศิลป์-รักษ์สงขลา ครั้งที่ 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการ “ค่ายนักเรียนรักศิลป์ – รักษ์สงขลา” ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดความรู้และทักษะ ทางศิลปะแก่นักเรียนระดับมัธยมปลายและครูศิลปะ อาจารย์และนิสิตได้แสดงศักยภาพทางด้านศิลปะในการนำเสนอกิจกรรม การถ่ายทอด หรือการเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน การสร้างสรรค์ศิลปะจากการสำรวจพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนในการมีส่วนร่วมกระตุ้นให้เยาวชนเรียนรู้ด้านทักษะทางศิลปะและสนใจความเป็นมาของบ้านเมืองซึ่งจะก่อให้เกิดสำนึกรักท้องถิ่นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจ : สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7619 /  0 7431 7600 ต่อ 1703 E-mail : fineart@tsu.ac.th

 โครงการ

 กำหนดการ

 รายละเอียดการรับสมัคร

 ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready