คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 11 เม.ย.62 หมดอายุข่าว 2 พ.ค.62
(อ่าน 690)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (ปฏิบัติงานช่างและพนักงานขับรถ) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. สามารถทำงานด้านช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่เบื้องต้นได้
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย) ให้แนบหลักฐาน
5. มีประสบการณ์การขับรถตู้ โดยมีเอกสารรับรองหรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานเดิม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน :  11,500 บาท

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 7 พฤษภาคม 2562   
 
วิธีการสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.) หรือ
2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)
 
ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready