คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 3 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 3 ส.ค.62
(อ่าน 117)

  หัวข้อข่าว : คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างขนย้ายโต๊ะ ชั้นวางเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสารและเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43,610 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (55,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,200 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเช่าเวที แสง สี เสียงและวงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,900 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,050 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสีพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,700 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,250 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อโทรศัพท์แบบ IP Phone จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (85,888.90 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,900 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,900 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,600 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,430 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (570 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,200 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (370 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,700 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างซักรีดผ้าปูโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (750 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (160 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างปูกระเบื้องยางห้องพักอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (72,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างปริ้นเอกสาร พร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,030 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (850 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (350 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,005 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,745 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13,100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำหมายเลขแขวนคอแพะทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,581 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (200 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำก้อนเชื้อเห็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (430 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (520 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,370 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสาร ปริ้นสีพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,550 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำป้ายที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ขนาด 25*50 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (100 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5,050 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,870 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อตัวแปลงสัญญาณการใช้งานโทรศัพท์ภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,132 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างติดตามผลสุนัขและแมวหลังจากฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready