คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 7 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 10 มิ.ย.62
(อ่าน 83)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมีนาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (70,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14,850 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,750 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (605 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,200 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35,750 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,320 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผลิตวารสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,090 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (640 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาซ่อมจอรับภาพแบบระบบสัมผัส จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26,215 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,540 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตกแต่งเวที จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,500 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาการแสดง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,950 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8,120 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (48,000 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบเสื้อและตัวรับสัญญาณสำหรับติดกล้อง จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (59,400 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (208,600 บาท)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง (ซ่อมแซม) ลิฟต์ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (460,000 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready