ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 15 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 24 ส.ค.62
(อ่าน 103)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 38 รายการ (29,901 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างถ่ายเอกสารประกอบการยกร่างแนวทางส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ (1,194 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 รายการ (5,620 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ (440 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างทำโปสเตอร์เพื่อใช้ในโครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23,400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ (13,050 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (400 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในโครงการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Body "โครงการลดไขมัน กินเป็น ลืมป่วย" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 รายการ (9,956 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready