วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 3 ส.ค.62
(อ่าน 99)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการอบรมความรู้เพื่อสายงานตำรวจอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 10 รายการ (1,480 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างตัดเสื้อลายปาเต๊ะกลิ๊ตเตอร์สีน้ำเงิน จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,840 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการขนส่งครุภัณฑ์สำนักงาน วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (9,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการทำตรายางหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดจ้างเหมาบริการขนส่งครุภัณฑ์สำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9,900 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ EPSON L1800 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3,060 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready