สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 29 ม.ค.62 หมดอายุข่าว 15 มิ.ย.62
(อ่าน 93)

  หัวข้อข่าว : สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับค่าวัสดุสำนักงานที่ใช้ในโครงการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (377 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการเช่าเหมายานพาหนะ จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (800 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการเช่าเหมาโต๊ะและเก้าอี้พร้อมจัดตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการเช่าเหมาเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประชุม จำนวน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,500 บาท)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน 155 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1,694 บาท)

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready