คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.62 หมดอายุข่าว 27 ก.ย.62
(อ่าน 1381)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ "ของขวัญแด่พระราชา" ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า คุณประโยชน์แก่สังคม ให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่สืบไป ในการนี้ จึงเชิญชวนส่งผลานเข้าร่วมประกวด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  3-28 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และเชิญชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 27 กันยายน 2562 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ :  สอบถามรายละเอียดได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7619 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 1703 


  หนังสือเชิญชวน

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready