ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 มิ.ย.62 หมดอายุข่าว 22 ก.ค.62
(อ่าน 669)

  หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะนิติศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  ประกาศ

 ใบสมัครเข้ารับการสรรหา

 แบบเสนอชื่อ

 แบบเเสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหาฯ

 แบบประวัติ

 ใบสมัคร / แบบเสนอชื่อ / แบบแสดงเจตนาเข้าร่วมในกระบวนการสรรหา / แบบประวัติ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  โทรสาร 074317615 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready